اخبار

  

 هم‌دانشگاهیان ارجمند

با سلام و  احترام

همان گونه که مستحضر هستید به کارگیری دانش و تجربیات فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف در جهت کمک به توسعه صنعتی کشور از اهداف انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتی شریف است.در این راستا انجمن در نظر دارد به منظور ارائه دستاوردهای برجسته علمی و عملی اعضای خود و بررسی پاره ای از چالش های کلان کشور و ارائه پیشنهادهای خروج از تنگناهای موجود با بهره گیری از این تجربه ها، چهارمین کنفرانس فارغ التحصیلان شریف را با مشارکت دانشگاه در روزهای پنجم و ششم دی ماه سال جاری برگزار نماید.